ครอบครัวจะช่วยสร้างทักษะ 4C ให้เด็กได้อย่างไร?


ทักษะ 4C เพื่ออนาคต หรือ ทักษะการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การสื่อสารติดต่อ (Communication) และ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) จะเกิดขึ้นได้ ต้องร่วมมือกันทั้งที่บ้าน และ ที่โรงเรียน ในสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่าที่โรงเรียนกับการฝึกทักษะ 4C ให้กับเด็ก ๆ อย่างไรจึงจะได้ผล คือ การฝึกให้เด็กหัดตั้งคำถาม ให้เด็กเกิดข้อสงสัยและ ฝึกให้เด็กหัดหาวิธีเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่พวกเขาและเธอตั้งคำถามเป็น วันนี้เราจะมาให้ข้อคิดว่า แล้วทางบ้านล่ะ..ควรจะมีบทบาทอย่างไร?

เราได้แนะนำว่า ทักษะ 4C เป็นทักษะจำเป็นในอนาคต และได้เสนอวิธีที่โรงเรียนควรจะใช้หลัก 3 คำถาม KWL คือ What you Know? คุณรู้อะไรบ้าง?, What do you want to know? คุณอยากรู้อะไรบ้าง?,  What have you learnt? คุณเรียนรู้อะไรบ้าง? มาใช้กับห้องเรียน

ทางบ้านก็มีส่วนในการสร้างทักษะทั้ง 4C นี้เช่นกัน คือ

  1. สอนให้เด็กแชร์ของเล่นซึ่งกันและกัน
  2. สอนให้เด็กรู้จักวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ผ่านคำพูดง่าย ๆ เช่น สวัสดี (Good morning) ขอบคุณ (Thank you) ให้รู้จักภาษาว่าเกี่ยวโยงกันอย่างไร
  3. สอนให้เด็ก “คิดนอกกรอบ” เช่น ตั้งกติกาใหม่ ๆ สำหรับเกมส์ที่เขาเคยเล่น วิเคราะห์เป้าหมายของเกมส์ หาวิธีเล่นเกมส์ใหม่ ๆ
  4. สอนให้เด็กช่วยกันแก้ปัญหาในบ้าน เกี่ยวกับความสะอาดของประตูหน้าต่าง ให้เด็กหาวิธีใหม่ ๆ มาแก้ปัญหา เป็นต้น