ทำไม Eye Level จึงประสบความสำเร็จในการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็ก


ในนิตยสาร Tempa Bay Parenting เดือนกันยายน 2014 มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ผู้เขียนตั้งคำถามง่าย ๆ ว่า “เคยสังเกตุมั้ยว่า ถ้าเราใช้เวลากับเด็กอายุ 3 ขวบ เราจะถูกระดมด้วยคำถามสารพัด ด้วยคำว่า ทำไม?..ทำไม?..ทำไม?…”

ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า เด็กในวัยนี้มีความพร้อมมากที่จะเรียนรู้ เด็กได้เปรียบผู้อยู่ 2 อย่างคือ

  1. เด็กมีความสามารถที่จะจดจำ ช่วงอายุ 3-4 ขวบ เด็กจะสามารถจำได้แทบทุกอย่าง ความสามารถด้านนี้กำลังพัฒนาถึงขีดสุด
  2. เด็กมีความสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ Pattern ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทำให้เรียนอะไรก็ง่าย และถ้าการเรียนนั้น “สนุก” เด็กจะสนใจ อยากจะเรียน อยากจะรู้ สร้างความต้องการและแรงจูงใจให้ตนเองที่จะเรียนรู้

Eye Level วางหลักสูตรและแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถทั้ง 2 ประการดังกล่าวของเด็ก โดยบทเรียนทุกบทเรียนจะถูกออกแบบให้สนุก ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ ให้สามารถตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก สอนให้เด็กเข้าใจถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติ ให้เด็กสามารถนำไปคิดวิเคราะห์และหาความเข้าใจให้กับตนเองได้ระดับความรู้พื้นฐานของนักเรียนของ Eye Level จึงอยู่ในระดับ MASTERY คือ ความเข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถนำไปใช้ได้


ถ้าเราเข้าไปดู Facebook ของสาขาต่าง ๆ เช่น Eye Level Saraburi Nongkae (อายเลเวล สระบุรี-หนองแค) หรือ Eye Level Hatyai (อายเลเวล หาดใหญ่) เราจะเห็นว่าเด็กเล็ก ๆ ของ Eye Level มีความสามารถอย่างไม่น่าเชื่อ และที่สำคัญก็คือ ผู้ปกครองมักจะเขียนมาเล่าว่า ลูกหลานของเขา “สนุก” กับการเรียน อยากมาเรียน และมีพัฒนาการในชั้นเรียนที่น่าพึงพอใจอย่างมาก