น้องมาริโอ้ กับ Critical Thinking Skill


ด.ช. ธิติวุฒิ ประดิษฐ์เพชร ชื่อเล่น มาริโอ้ อายุ 6 ปี อยู่ชั้น อนุบาล 3  วิชา Math Thai

การคิดเป็นหัวใจของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ดำเนินชีวิต การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในเด็ก จึงต้องให้ความสำคัญต่อการกระตุ้นการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เขาพัฒนาความคิด สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ และเป็นผลดีต่อการเรียนรู้ระยะยาวในอนาคตต่อไป

เรามีตัวอย่างที่ดีอีกหนึ่งคนสำหรับเด็กที่ได้รับทักษะการคิดวิเคราะห์ “น้องมาริโอ้” นักเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ที่มุ่งมั่นตั้งใจ และสนุกกับการเรียน น้องได้เริ่มเรียนจากระดับของเขาเอง (จากการวัดผล) และเรียนตามระบบของอายเลเวล ตั้งแต่ การฝึกให้เรียนเองเป็น (Self-Directed Learning) น้องสามารถทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน พัฒนาการด้านการบวกการวิเคราะห์โจทย์ต่าง ๆ น้องสามารถทำได้ถูกต้องและรวดเร็ว, ฝึกให้คิดแก้ไขเป็น  (Self-Corrective Thinking) ด้วยแบบฝึกหัดทำให้น้องสามารถแก้ไขปัญหาในระดับต่างๆตามความสามารถของตนเองได้อย่างง่ายดายหรือที่เรียกว่า   ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่ง่าย นอกจากนี้น้องยังได้นิสัยการเรียนรู้ที่ดี ฝึกให้มีวินัย (Self-Disciplined) และฝึกประเมินตนเอง (Self-Evaluation) สิ่งสำคัญคือ ผู้ปกครองมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เขาเกิดความมั่นใจในการทำให้สำเร็จอีกด้วย

ผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่า

“น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็น การรู้จักและเขียนตัวเลขได้ บวกเลขได้ถูกต้องและรวดเร็วโดยการคิดในใจ มีความตั้งใจและมีสมาธิมากขึ้น มีการอธิบายเหตุและผล จัดการการบ้านของตนเองได้ เรียนรู้การทำตามกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เกิดความมั่นใจในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากขึ้นอีกด้วย”