น้องเป๋าเป่า การเรียนต่อเนื่อง สู่การพัฒนาทักษะภาษาที่มั่นใจ!

 


น้องเป๋าเป่า ด.ญ.สุชญา วรกิจสกุล ปัจจุบันอายุ 6 ขวบ ศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่ 1 เริ่มเรียน ที่ Eye Level มาตั้งแต่เรียนอยู่อนุบาล และเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเรียนทั้งสองวิชา คือ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ แต่วิชาที่น้องฉายแววโดดเด่น คือ วิชาภาษาอังกฤษ การเรียนที่ Eye Level น้องเป๋าเป่า เริ่มเรียนตั้งแต่การเขียนตัวอักษร A-Z ตอนนี้ น้องเป๋าเป่า ผ่านบทเรียนการออกเสียงพยัญชนะ และ สระเสียงสั้นไปแล้ว ทำให้มีความมั่นใจในการอ่านมากขึ้น
ในการเรียนแต่ละครั้ง น้องเป๋าเป่า จะตั้งใจอ่านเอง โดยใช้ทักษะการสะกดคำ ทำให้ตอนนี้ทักษะการอ่านของน้องดีขึ้นในทุก ๆ วัน บทเรียนต่อไปถึงแม้จะยากขึ้น แต่ความชอบในภาษาอังกฤษ และ ความพยายามของน้องจะทำให้ น้องเป๋าเป่า ผ่านบทเรียนต่าง ๆไปได้อย่างง่ายๆแน่นอนค่ะ