น้อง J9 วิศกรคือความฝัน ที่ไม่ไกลเกินฝัน

 


น้อง J9 วิศกรคือความฝัน ที่ไม่ไกลเกินฝัน

การพัฒนากระบวนการคิดและการฝึกฝนให้เด็ก ๆ นั้นเป็ “นักคิดวิเคราะห์” “นักแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด” นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นอย่างมาก ซึ่งหากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและฝึกฝนอย่างชำนาญแล้วนั้น ก็จะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ได้ในอนาคต

ซึ่งวันนี้เราจึงมีนักเรียนตัวน้อยของสาขาแจ้งวัฒนะ มานำเสนอ……น้องJ9 หรือเด็กชาย เจจ์ณายณ์    ยุคลอดิศัย อายุ  5 ขวบ..เรียนอยู่ชั้น อนุบาล 3

น้อง J9 เริ่มเรียนวิชา Math กับ Eye level มาเป็นเวลา 2 ปีเต็ม โดยมีการมาเรียนอย่างสม่ำเสมอไม่เคยหยุดเรียน  ผลจากการมาเรียนและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องนี้ ได้ส่งผลให้น้องสามรถคิดเลขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และที่สำคัญน้องคิดเลขโดยที่ไม่มีการนับนิ้วได้อย่างแม่นยำ

นอกจากทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นแล้วนั้น ในการมาเรียนในแต่ละครั้ง น้องจะมีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีก คือ การมีความกล้าแสดงออก การบริหารเวลา และการเรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง ( Self-Directed Learning ) ตั้งแต่การเก็บกระเป๋า การหาแฟ้มงานของตนเอง การหยิบจับอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนการทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตัวเอง…..

ในทุก ๆ ครั้งที่มาเรียนน้อง J9 จะร่าเริงมาก ๆ พูดเก่ง มีคำถามใหม่ ๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และปัญหารอบ ๆ ตัว มาถามให้ประหลาดใจเสมอ ๆ  น้องยังชอบที่จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น หรือความต้องการของตนเองต่อครูผู้ดูแล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเรียน ว่าวันนี้จะทำ BTM  กี่เล่ม  CTM  กี่เล่ม

J9 ได้บอกเสมอว่ามีความฝันอยากที่จะเป็นวิศวกร……..


คุณค่าสำคัญเพิ่มเติมเหล่านี้แหละ..ที่พ่อแม่หลายท่านตามหา
และหาไม่ได้ง่าย ๆ จากสถานบันเสริมทักษะทั่วไป
แต่ที่..อายเลเวล..สร้างนิสัยที่ดีให้เด็กได้จนน่าประหลาดใจ…