อายเลเวล หยุด! ความไม่เข้าใจ เปลี่ยนให้หันมาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ..เด็กได้ 100%

อายเลเวล หยุด! ความไม่เข้าใจ เปลี่ยนให้หันมาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ..เด็กได้ 100%

สำหรับท่านผู้ปกครองที่ยังไม่แน่ใจว่าจะส่งลูกหลานของท่านมาเรียนที่ Eye Level หรือไม่ เพราะเหตุใด ลองสละเวลามาอ่านบทความนี้สักนิดนะคะ ปัญหาใหญ่ของการศึกษาของบ้านเรา คือ การเรียนที่ไม่เข้าใจ ในแต่ละชั้นเรียนจะมีเด็กที่เข้าใจระดับ Mastery ไม่กี่คน เด็กส่วนใหญ่จะเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง ยังไม่ทันรู้แจ้งในบทเรียนหนึ่ง ก็ต้องเริ่มเรียนบทต่อไปแล้ว และเมื่อเจอบทเรียนที่ยากขึ้น ความไม่เข้าใจก็จะสะสมมากขึ้น ๆ

อายเลเวล เราสร้างนักคิดแบบ Critical Thinkers

อายเลเวล เราสร้างนักคิดแบบ Critical Thinkers

เด็กไทยสมัยใหม่ กำลังจะหลุดจากกรอบเดิมของการเรียนรู้ นั่นคือ การท่อง และจำ มาเป็นการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ที่เป็นกรอบใหม่ของการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วทั่วโลก Eye Level ได้นำหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นบนรากฐานของการเรียน เรียนแบบธรรมชาติ ที่สนุกได้ความรู้ เราเห็นเด็กเล็ก ๆ ทำตั้งแต่แรกเกิด คือ การสำรวจ ทดลอง หาความเข้าใจด้วยตนเอง หาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเขา

เด็กไทยสมัยใหม่ จะเป็นนักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinkers)

เด็กไทยสมัยใหม่ จะเป็นนักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinkers)

โดยธรรมชาติ เด็กมีสัญชาตญาณที่จะค้นคว้า หาเหตุผล หาความสัมพันธ์ และวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา เด็กเล็ก ๆ ทุกคน จะสำรวจ (Explore) โลกรอบ ๆ ตัวเองด้วยการจับต้อง สัมผัส ดม ชิม ฯลฯ เพื่อทำความรู้จักและ ทำความเข้าใจ น่าเสียดายขบวนการเรียนรู้เหล่านี้หยุดลง เมื่อเด็กเริ่มเข้าโรงเรียน ที่มีระบบการศึกษาแบบท่องจำ (Recalling and Memorizing) ระบบการเรียนของ Eye Level ได้นำการเรียนแบบธรรมชาติ ที่ให้โอกาสเด็กได้ค้นคว้าหาความรู้ หาความสัมพันธ์ด้วยตยเอง ในรูปแบบ Self-Directed Learning ที่สนุกและน่าเรียน

บทบาทของ “ครู” กับระบบการเรียน “Self-Directed Learning” ของ Eye Level

บทบาทของ “ครู” กับระบบการเรียน “Self-Directed Learning” ของ Eye Level

ที่ศูนย์การเรียนของ Eye Level ในระบบการเรียนแบบ Self-Directed Learing บทบาทของ “ครู หรือ Instructor ของอายเลเวล ทำหน้าที่เสมือนที่ปรึกษาที่จะคอยให้คำแนะนำบุตรหลานของคุณในการเรียน ขณะเดียวกันก็ช่วยให้แนวทาง ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจ โดยมีกระบวนการเรียนการสอนตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทำไม Eye Level จึงประสบความสำเร็จในการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็ก

ทำไม Eye Level จึงประสบความสำเร็จในการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็ก

“เคยสังเกตุมั้ยว่า ถ้าเราใช้เวลากับเด็กอายุ 3 ขวบ เราจะถูกระดมด้วยคำถามสารพัด ด้วยคำว่า ทำไม?..ทำไม?..ทำไม?…” Eye Level วางหลักสูตรและแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก โดยบทเรียนทุกบทเรียนจะถูกออกแบบให้สนุก ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ

Eye Level กุญแจการศึกษาที่จะแก้ไขปัญหาให้เด็กไทย

Eye Level กุญแจการศึกษาที่จะแก้ไขปัญหาให้เด็กไทย

การศึกษาของไทยยังให้ครูเป็นจุดศูนย์กลาง ครู 1 คนต่อเด็ก 40 คน เด็กไม่สามารถเข้าเข้าใจได้เท่ากันทุกคน จนกลายเป็น “ช่องว่างของความรู้” ช่องว่างความรู้ที่เด็กสะสมไปเรื่อยๆ เมื่อมีช่องว่างมาก เด็กจะไม่เข้าใจ จะเบื่อและจะไม่อยากเรียนEye Level จะมาแก้ไข ช่องว่างความรู้นั้น นั้น วิธีการของ Self-Directed Learning (SDL) คือ การฝึกนิสัยให้เด็กเรียนด้วยตัวเองเป็น ครูทำหน้าที่เป็นโค้ช คอยสนับสนุนพัฒนาการของเด็กไปที่ละขั้น เด็กไม่แข่งกับใคร แข่งกับตัวเอง จะชนะตัวเองได้ก็ต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจ ฝึกนิสัยการตั้งเป้าหมาย การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไข “Mastery” หรือ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในทุกบทเรียน คือเป้าหมายหลัก

ครอบครัวจะช่วยสร้างทักษะ 4C ให้เด็กได้อย่างไร?

ครอบครัวจะช่วยสร้างทักษะ 4C ให้เด็กได้อย่างไร?

เราได้แนะนำว่า ทักษะ 4C เป็นทักษะจำเป็นในอนาคต และได้เสนอวิธีที่โรงเรียนควรจะใช้หลัก 3 คำถาม KWL คือ What you Know? คุณรู้อะไรบ้าง?, What do you want to know? คุณอยากรู้อะไรบ้าง?, What have you learn? คุณเรียนรู้อะไรบ้าง? มาใช้กับห้องเรียน ทางบ้านก็มีส่วนในการสร้างทักษะทั้ง 4C นี้เช่นกัน

Critical Thinking หรือ การคิดวิเคราะห์ ..คืออะไร?

Critical Thinking หรือ การคิดวิเคราะห์ ..คืออะไร?

การคิดวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ คือ การคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ คือ ความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ เด็กที่วิเคราะห์เป็นจะสามารถแก้โจทย์ที่ซับซ้อนได้ด้วยความเข้าใจ โดยไม่จำเป็นต้องจำสูตร เพราะเขาเข้าใจกรอบความคิด และความสัมพันธ์ได้ลึกซึ้งกว่ามาก