โรงเรียนจะสอนทักษะ 4 ประการ (4C) ได้อย่างไร ?


ทักษะ 4C เพื่ออนาคต หรือ ทักษะการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การสื่อสารติดต่อ (Communication) และ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) จะเกิดขึ้นได้ ถ้าเด็กถูกฝึกให้หัด ถามคำถาม ตามหลัก KWL (Know…What…Learn)

เช่น

What you Know?
คุณรู้อะไรบ้าง?,

What do you want to know?
คุณอยากรู้อะไรบ้าง?,  

What have you learnt?
คุณเรียนรู้อะไรบ้าง?

เด็กจะถูกฝึก ให้คิด ให้ค้นหา ให้วิเคราะห์ ให้หาคำตอบ และถ้าเราเริ่มหลักการ KWL (Know…What…Learnt) ตั้งแต่เด็กเล็ก  เด็ก ๆ ก็จะมีพื้นฐานในการสร้างทักษะ 4C ในอนาคต

และในสัปดาห์หน้า เราจะมาดูค่ะกันว่า … แล้วทางบ้านล่ะ..ควรจะมีบทบาทอย่างไร? ในการช่วยเพิ่มทักษะ 4C ให้กับบุตรหลาน


อนุบาล-ม.3
ทดสอบวัดระดับฟรี!
สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ หลักสูตระดับโลก
WORLD CLASS MATH & ENGLISH PROGRAM

Call center: 02-934-9911
Line: https://line.me/R/ti/p/%40vqk0290v
FB: Eye Level Thailand
IG: eyelevel.th

Learn more about Eye Level Thailand
www.eyelevel.co.th