อายเลเวล หยุด! ความไม่เข้าใจ เปลี่ยนให้หันมาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ..เด็กได้ 100%


ระบบการเรียนการสอนของ Eye Level ยุติปัญหาเกี่ยวกับความไม่เข้าใจของเด็กได้ 100%
——————————
สำหรับท่านผู้ปกครองที่ยังไม่แน่ใจว่าจะส่งลูกหลานของท่านมาเรียนที่ Eye Level หรือไม่ เพราะเหตุใด ลองสละเวลามาอ่านบทความนี้สักนิดนะคะ

ปัญหาใหญ่ของการศึกษาของบ้านเรา คือ การเรียนที่ไม่เข้าใจอย่างแท้จริง ในระดับที่เรียกว่า Mastery หรือระดับที่ “สามารถเอาความเข้าใจไปปรับใช้กับสถานการณ์อื่น ๆ ได้” ในแต่ละชั้นเรียนจะมีเด็กที่เข้าใจระดับ Mastery ไม่กี่คน เด็กส่วนใหญ่จะเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง ยังไม่ทันรู้แจ้งในบทเรียนหนึ่ง ก็ต้องเริ่มเรียนบทต่อไปแล้ว และเมื่อเจอบทเรียนที่ยากขึ้น “ความไม่เข้าใจก็จะสะสมมากขึ้น ๆ”

Eye Level ทำได้อย่างไร?

😊ประการแรก Eye Level ไม่เร่งเด็กในตอนต้น แต่จะให้เด็กเริ่มในระดับที่ “ต่ำกว่า” ชั้นเรียนเล็กน้อย เพื่อ “ปูพื้นฐาน” การเรียนให้มั่นคง โดยอาศัยการทดสอบเบื้องต้น หรือ Diagnostic Test (DT)

😊ประการที่ 2 Eye Level มีหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียน เป็นขั้นตอนลำดับชั้น ที่เริ่มจากความเข้าใจฐานราก แล้วค่อย ๆ ต่อยอดความเข้าใจไปเรื่อย ๆ อย่างเป็นระบบ หลักสูตรแบบนี้ทำได้ยากมาก แต่ Eye Level ทำได้ โดยอาศัยการวิจัยต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

😊ประการที่ 3 แบบฝึกหัดในทุกบทเรียน จะมีการทดสอบจนแน่ใจว่าเด็กเข้าใจ สามารถทำได้จริง ใช้เวลาที่เหมาะสม จึงจะสามารถ “ผ่าน” ไประดับต่อไป การทดสอบเหล่านี้แหละคือ “คุณค่า” ที่จะวัดว่าเด็กเข้าใจระดับ Mastery หรือไม่

😊ประการที่ 4 Eye Level มีบทเรียนและแบบฝึกหัดที่ส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น โดยแฝงความคิดแบบตรรกะลงไปในบทเรียนและโจทย์ จนนักเรียนเคยชินกับวิธีคิดแบบนี้ ตรงนี้เป็นความแตกต่างอย่างมีค่าที่สุดของ Eye Level แต่หลักสูตรอื่น ๆ ยังไม่เน้น

😊ประการที่ 5 Eye Level ส่งเสริมให้เด็กเรียนเป็น วางแผนการเรียนเป็น รู้จักตั้งเป้าหมาย รู้จักการจูงใจตัวเองให้บรรลุเป้าหมาย Self-Motivation เป็นหัวใจของจิตวิทยาการเรียนการสอนที่สำคัญ และ Eye Level ก็เน้นเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

ลองพิจารณาดูลึก ๆ นะคะ เพื่ออนาคตบุตรหลานของท่าน แล้วท่านจะเห็นชัดว่า Eye Level แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป และให้คุณค่ากับการเรียนของบุตรหลานท่านอย่างแท้จริง
—————————————–

CRITICAL THINKING &
SELF-DIRECTED LEARNING
START FROM EYE LEVEL

อนุบาล-ม.3
ทดสอบวัดระดับฟรี!
สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ หลักสูตระดับโลก
WORLD CLASS MATH & ENGLISH PROGRAM

สนใจเปิดแฟรนไชส์อายเลเวล
ติดต่อฝ่ายแฟรนไชส์
Call center: ‭02-934-9911‬
Line id : @eyelevel.th
FB: Eye Level Thailand
IG: ‭eyelevel.th‬

Learn more about Eye Level Thailand
www.eyelevel.co.th

#eyelevel #eyelevelthailand #criticalthinkingmath #math #english #eyelevelmath #eyelvelenglish #อายเลเวล