การสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับลูก Guidelines for Parent-Child Communication


เรารู้หรือไม่ว่าเด็ก ๆ ต้องการการสื่อสารกับพ่อแม่ แต่เขาไม่มีวิธีที่จะแสดงออกอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะแสดงให้เห็นว่าเราสนใจที่จะพูดคุยหรือช่วยเหลือเขาทุกเวลา กิจกรรมหรือพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ลูกรู้ว่าเรากำลังสนใจเขา

 • ปิดทีวี หรือ วางหนังสือพิมพ์ลง ถ้าเห็นว่าลูกอยากจะคุยด้วย
 • ไม่รับโทรศัพท์เมื่อลูกมีเรื่องสำคัญจะคุย
 • แม้จะเหนื่อยก็อย่าแสดงว่าไม่อยากฟังเขา
 • อย่าใช้คำพูด หรือท่าทางวางอำนาจ วางตัวเป็นเพื่อนที่พร้อมจะรับฟัง
 • ถ้าเรากำลังโกรธ อย่าเพิ่งพูดจนกว่าอารมณ์จะเย็นลง
 • อย่าทำให้ลูกเสียหน้า โดยเฉพาะเมื่ออยู่กับผู้อื่น

Guidelines for Parent-Child Communication

Basic Principles of Good Parent/Child Communication

Let the child know that you are interested and involved and that you will help when needed.

 • Turn off the television or put the newspaper down when your child wants to converse.
 • Avoid taking a telephone call when the child has something important to tell you.
 • Unless other people are specifically meant to be included, hold conversations in privacy.
 • The best communication between you and the child will occur when others are not around.
 • Embarrassing the child or putting him on the spot in front of others will lead only to resentment and hostility, not good communication.
 • Don’t tower over your child. Physically get down to the child’s level then talk.
 • If you are very angry about a behavior or an incident, don’t attempt. Communication until then. It is better to stop, settle down, and talk to the child later.
 • If you are very tired, you will have to make an extra effort to be an active listener. Genuine active listening is hard work and is very difficult when your mind and body are already tired.