เราจะพัฒนา Self-Esteem ของเด็กได้อย่างไร?

เราจะพัฒนา Self-Esteem ของเด็กได้อย่างไร?

เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนและความตั้งใจ มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับ Self-Esteem (คุณค่าและความมั่นใจในตนเอง) Self-Esteem จะเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์แห่งความสำเร็จการทำงานที่สำเร็จในอดีตจะสร้างความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ ๆ