อายเลเวล หยุด! ความไม่เข้าใจ เปลี่ยนให้หันมาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ..เด็กได้ 100%

อายเลเวล หยุด! ความไม่เข้าใจ เปลี่ยนให้หันมาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ..เด็กได้ 100%

สำหรับท่านผู้ปกครองที่ยังไม่แน่ใจว่าจะส่งลูกหลานของท่านมาเรียนที่ Eye Level หรือไม่ เพราะเหตุใด ลองสละเวลามาอ่านบทความนี้สักนิดนะคะ ปัญหาใหญ่ของการศึกษาของบ้านเรา คือ การเรียนที่ไม่เข้าใจ ในแต่ละชั้นเรียนจะมีเด็กที่เข้าใจระดับ Mastery ไม่กี่คน เด็กส่วนใหญ่จะเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง ยังไม่ทันรู้แจ้งในบทเรียนหนึ่ง ก็ต้องเริ่มเรียนบทต่อไปแล้ว และเมื่อเจอบทเรียนที่ยากขึ้น ความไม่เข้าใจก็จะสะสมมากขึ้น ๆ

อายเลเวล เราสร้างนักคิดแบบ Critical Thinkers

อายเลเวล เราสร้างนักคิดแบบ Critical Thinkers

เด็กไทยสมัยใหม่ กำลังจะหลุดจากกรอบเดิมของการเรียนรู้ นั่นคือ การท่อง และจำ มาเป็นการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ที่เป็นกรอบใหม่ของการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วทั่วโลก Eye Level ได้นำหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นบนรากฐานของการเรียน เรียนแบบธรรมชาติ ที่สนุกได้ความรู้ เราเห็นเด็กเล็ก ๆ ทำตั้งแต่แรกเกิด คือ การสำรวจ ทดลอง หาความเข้าใจด้วยตนเอง หาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเขา

เด็กไทยสมัยใหม่ จะเป็นนักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinkers)

เด็กไทยสมัยใหม่ จะเป็นนักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinkers)

โดยธรรมชาติ เด็กมีสัญชาตญาณที่จะค้นคว้า หาเหตุผล หาความสัมพันธ์ และวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา เด็กเล็ก ๆ ทุกคน จะสำรวจ (Explore) โลกรอบ ๆ ตัวเองด้วยการจับต้อง สัมผัส ดม ชิม ฯลฯ เพื่อทำความรู้จักและ ทำความเข้าใจ น่าเสียดายขบวนการเรียนรู้เหล่านี้หยุดลง เมื่อเด็กเริ่มเข้าโรงเรียน ที่มีระบบการศึกษาแบบท่องจำ (Recalling and Memorizing) ระบบการเรียนของ Eye Level ได้นำการเรียนแบบธรรมชาติ ที่ให้โอกาสเด็กได้ค้นคว้าหาความรู้ หาความสัมพันธ์ด้วยตยเอง ในรูปแบบ Self-Directed Learning ที่สนุกและน่าเรียน

บทบาทของ “ครู” กับระบบการเรียน “Self-Directed Learning” ของ Eye Level

บทบาทของ “ครู” กับระบบการเรียน “Self-Directed Learning” ของ Eye Level

ที่ศูนย์การเรียนของ Eye Level ในระบบการเรียนแบบ Self-Directed Learing บทบาทของ “ครู หรือ Instructor ของอายเลเวล ทำหน้าที่เสมือนที่ปรึกษาที่จะคอยให้คำแนะนำบุตรหลานของคุณในการเรียน ขณะเดียวกันก็ช่วยให้แนวทาง ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจ โดยมีกระบวนการเรียนการสอนตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทำไม Eye Level จึงประสบความสำเร็จในการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็ก

ทำไม Eye Level จึงประสบความสำเร็จในการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็ก

“เคยสังเกตุมั้ยว่า ถ้าเราใช้เวลากับเด็กอายุ 3 ขวบ เราจะถูกระดมด้วยคำถามสารพัด ด้วยคำว่า ทำไม?..ทำไม?..ทำไม?…” Eye Level วางหลักสูตรและแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก โดยบทเรียนทุกบทเรียนจะถูกออกแบบให้สนุก ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ

Eye Level กุญแจการศึกษาที่จะแก้ไขปัญหาให้เด็กไทย

Eye Level กุญแจการศึกษาที่จะแก้ไขปัญหาให้เด็กไทย

การศึกษาของไทยยังให้ครูเป็นจุดศูนย์กลาง ครู 1 คนต่อเด็ก 40 คน เด็กไม่สามารถเข้าเข้าใจได้เท่ากันทุกคน จนกลายเป็น “ช่องว่างของความรู้” ช่องว่างความรู้ที่เด็กสะสมไปเรื่อยๆ เมื่อมีช่องว่างมาก เด็กจะไม่เข้าใจ จะเบื่อและจะไม่อยากเรียนEye Level จะมาแก้ไข ช่องว่างความรู้นั้น นั้น วิธีการของ Self-Directed Learning (SDL) คือ การฝึกนิสัยให้เด็กเรียนด้วยตัวเองเป็น ครูทำหน้าที่เป็นโค้ช คอยสนับสนุนพัฒนาการของเด็กไปที่ละขั้น เด็กไม่แข่งกับใคร แข่งกับตัวเอง จะชนะตัวเองได้ก็ต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจ ฝึกนิสัยการตั้งเป้าหมาย การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไข “Mastery” หรือ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในทุกบทเรียน คือเป้าหมายหลัก

FLASHCARDS มีประโยชน์อย่างไร? กับพัฒนาการของเด็ก

FLASHCARDS มีประโยชน์อย่างไร?  กับพัฒนาการของเด็ก

Eye Level ใช้ FlashCards เป็นเครื่องมือการสอนที่สำคัญ ที่จะนำเด็กไปสู่การเรียนที่เข้าใจจริง ๆ (MASTERY) และการคิดวิเคราะห์ (CRITICAL THINKING)

น้องจังกุน “เด็กเล็กกับการเรียนภาษาอังกฤษ”

น้องจังกุน “เด็กเล็กกับการเรียนภาษาอังกฤษ”

การศึกษาในวิชาใด ๆ ก็ตาม นอกจากหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนแล้ว สื่อการเรียนการสอนก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจและเกิดความเข้าใจจนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคต ดังตัวอย่าง น้องเล็กจากอายเลเวลสำโรง ผู้ที่สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่องและไม่เคยบ่นว่าเบื่อเลย