อายเลเวล หยุด! ความไม่เข้าใจ เปลี่ยนให้หันมาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ..เด็กได้ 100%

อายเลเวล หยุด! ความไม่เข้าใจ เปลี่ยนให้หันมาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ..เด็กได้ 100%

สำหรับท่านผู้ปกครองที่ยังไม่แน่ใจว่าจะส่งลูกหลานของท่านมาเรียนที่ Eye Level หรือไม่ เพราะเหตุใด ลองสละเวลามาอ่านบทความนี้สักนิดนะคะ ปัญหาใหญ่ของการศึกษาของบ้านเรา คือ การเรียนที่ไม่เข้าใจ ในแต่ละชั้นเรียนจะมีเด็กที่เข้าใจระดับ Mastery ไม่กี่คน เด็กส่วนใหญ่จะเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง ยังไม่ทันรู้แจ้งในบทเรียนหนึ่ง ก็ต้องเริ่มเรียนบทต่อไปแล้ว และเมื่อเจอบทเรียนที่ยากขึ้น ความไม่เข้าใจก็จะสะสมมากขึ้น ๆ

ทำไม Eye Level จึงประสบความสำเร็จในการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็ก

ทำไม Eye Level จึงประสบความสำเร็จในการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็ก

“เคยสังเกตุมั้ยว่า ถ้าเราใช้เวลากับเด็กอายุ 3 ขวบ เราจะถูกระดมด้วยคำถามสารพัด ด้วยคำว่า ทำไม?..ทำไม?..ทำไม?…” Eye Level วางหลักสูตรและแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก โดยบทเรียนทุกบทเรียนจะถูกออกแบบให้สนุก ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ

ครอบครัวจะช่วยสร้างทักษะ 4C ให้เด็กได้อย่างไร?

ครอบครัวจะช่วยสร้างทักษะ 4C ให้เด็กได้อย่างไร?

เราได้แนะนำว่า ทักษะ 4C เป็นทักษะจำเป็นในอนาคต และได้เสนอวิธีที่โรงเรียนควรจะใช้หลัก 3 คำถาม KWL คือ What you Know? คุณรู้อะไรบ้าง?, What do you want to know? คุณอยากรู้อะไรบ้าง?, What have you learn? คุณเรียนรู้อะไรบ้าง? มาใช้กับห้องเรียน ทางบ้านก็มีส่วนในการสร้างทักษะทั้ง 4C นี้เช่นกัน

FLASHCARDS มีประโยชน์อย่างไร? กับพัฒนาการของเด็ก

FLASHCARDS มีประโยชน์อย่างไร?  กับพัฒนาการของเด็ก

Eye Level ใช้ FlashCards เป็นเครื่องมือการสอนที่สำคัญ ที่จะนำเด็กไปสู่การเรียนที่เข้าใจจริง ๆ (MASTERY) และการคิดวิเคราะห์ (CRITICAL THINKING)