ปรัชญาของ Eye Level - Philosophy

NEWS & EVENTS

ข่าวกิจกรรม

Coming Soon Eye Level Central Phuket Festival

เตรียมพบกับสาขาเปิดใหม่ Eye Level Central Phuket Festival เปิดสอน MATH & ENGLISH หลักสูตรคิดวิคราะห์ระดับโลก อันดับ 1 จากประเทศเกาหลี สำหรับเด็กอายุ 2.5 ขวบ-ม.3 ทดสอบวัดระดับฟรี! สอบถามโทร. 092 428 9956

ค้นหาศูนย์ Eye Level

ท่านสามารถค้นหาสาขาของเรา ที่เปิดสอน MATH & ENGLISH หลักสูตรคิดวิคราะห์ระดับโลก / สำหรับเด็กอายุ 2.5 ขวบ-ม.3 ทดสอบวัดระดับฟรี! (พร้อมอธิบายผลทันที)