Lifelong Learning นักเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิดที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ


การเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต “Lifelong Learning” จึงเป็นวิธีคิดที่ไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงคุณมีเป้าหมายและตั้งมั่นอยากจะพัฒนาตนเองและองค์กรที่คุณอยู่ คุณจะพบว่า “ตัวคุณเองมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ”

การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานนอกจากความรู้ ความสามารถ และ การมี Soft Skill ที่สำคัญอย่าง ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารเวลา หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้ว อีกหนึ่งทักษะที่คุณต้องให้ความสำคัญและทำความรู้จักคือ ทักษะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต “Lifelong Learning” ท่ามกลางความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ในทุก ๆ วัน และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงปฏิเสธแนวคิดหรือทักษะนี้ไปไม่ได้เลย และถ้าอยากเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือเป็นคนที่มีวิธีคิดแบบ “Lifelong Learning” ต้องทำอย่างไร


เปลี่ยนจากคนที่มีความคิดแบบ “Fixed Mindset” เป็น “Growth Mindset”

ขั้นแรก สิ่งที่เราต้องทำคือการปลดล็อคความคิดของตัวเอง ถ้าคุณยังคิดว่าสิ่งตัวเองนั้นทำดีอยู่แล้ว มีความรู้มากพอแล้ว คุณก็ไม่สามารถก้าวมาเป็นคนที่มีความคิดแบบ “Growth Mindset” ได้ เพราะความคิดแบบ “Growth Mindset” จำเป็นต้องหลุดออกจากพื้นที่ทางความคิดเดิม ๆ เปิดรับความคิดใหม่ ๆ มีความยืดหยุ่น เชื่อในศักยภาพของคนและองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงมีวิสัยทัศน์ในการสร้างการพัฒนาทั้งต่อตัวเองและองค์กร การมีแนวคิดแบบ “Growth Mindset” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเป็นคนที่มี “Lifelong Learning”


สร้างการเรียนรู้ในรูปแบบของตัวเอง (Self-directed learning)

การเรียนรู้ในรูปแบบของตัวเอง (Self-directed learning) เพราะการกำหนดเป้าหมายและวิธีการด้วยตัวเองจะตอบโจทย์ชีวิตของคุณมากที่สุด โดยในการสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบตัวเอง คุณจำเป็นต้องวิเคราะห์และพิจารณาตัวเองว่ามีเป้าหมายในการเรียนเพื่ออะไร ใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการเรียนรู้ ต้องมีการวางแผนให้ดี และที่สำคัญที่สุดคือ การเรียนนั้นจะต้องประเมินผลได้ เพราะการประเมินผลจะทำให้รู้ว่า ตัวเรามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งไว้


สร้าง Motivation ให้กับตัวเองและนำตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้

การเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นอนว่าคุณจะไม่อยู่ในกรอบของสถานศึกษาอีกต่อไป ทำให้ไม่มีการปลุกเร้าของคนอื่น ๆ เหมือนกับตอนคุณเป็นนักเรียน นักศึกษา การสร้าง Motivation ให้กับตัวเองจึงเป็นสิ่งจำเป็น และในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่ดีคือการนำตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้


เรียนรู้แบบ Active Learning ลงมือทำกับการเรียนรู้นั้นจริง ๆ

การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ หรือ “Active Learning” เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเป็นการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เคยศึกษามาในอดีตและที่เพิ่งได้เรียน มาประยุกต์ใช้จริงและเห็นถึงองค์ประกอบอื่นในความรู้นั้น ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานต่อไปได้ การเรียนรู้แบบ Active Leaning กับองค์ความรู้นั้นได้โดยการสร้างการปฏิสัมพันธ์กับความรู้นั้น ๆ เช่น การจดโน้ตเพื่อบันทึก หรือเขียนบทความ วิธีการนี้จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ลองเปิดตา เปิดใจ และปรับวิธีคิดใหม่ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปด้วยกันนะคะ


ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.valamis.com
https://www.bangkokpost.com/
https://www.success.com/
https://missiontothemoon.co/