ทำอย่างไร? ให้ลูกมีความมั่นใจในตนเอง


วิธีสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูก ให้เขาเติบโตเป็นเด็กที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมเขาได้
.
1. ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น
การยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น รวมถึงการสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบ ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกได้อีกวิธีหนึ่ง เมื่อเขาได้ทำในสิ่งที่ชอบก็จะช่วยให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา
.
2. เข้าใจความรู้สึกของลูก
การรับรู้และเข้าใจในความรู้สึกของลูก ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดก็ตาม เช่น เมื่อลูกดีใจที่ขี่จักรยานได้เป็นครั้งแรก หากคุณพ่อคุณแม่แสดงความชื่นชมยินดีไปกับลูกด้วย ลูกก็จะเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้ค่ะ แต่หากลูกมีปัญหาอะไรในใจ ก็ควรพร้อมรับฟังและร่วมแบ่งปันความรู้สึกนั้น ๆ กับลูกด้วย
.
3. แสดงความรักให้ลูกเห็นอยู่เสมอ
ความรักคือสิ่งพื้นฐานที่ช่วยทำให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปได้อย่างมีความสุข ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในตนเองได้อย่างง่าย ๆ พยายามทำให้ลูกรู้สึกว่ายังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้าง ๆ เสมอ
.
4. สอนลูกให้คิดบวก
ความมั่นใจในตัวเองเริ่มต้นได้จากความคิด หากคิดในแง่บวก มองโลกในแง่ดี คิดว่าเราต้องทำได้ ก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ช่วยกระตุ้นความคิดในแง่บวกและสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่า “ลูกทำได้” หรือ “ลูกทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว” ซึ่งเป็นคำพูดที่ช่วยยืนยันว่าเขาทำได้ดี ทำให้เด็กรู้สึกอยากที่จะทำสิ่งนั้นต่อไป
.
5. ให้ลูกหัดทำอะไรด้วยตัวเอง
คุณพ่อคุณแม่อาจหากิจกรรมให้เขาลองทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง โดยสังเกตจากความชอบและความถนัดของลูก เป็นกิจกรรมง่าย ๆ ที่ไม่ยากเกินความสามารถในช่วงวัยของเขา ถึงแม้ว่าการฝึกหัดในช่วงแรก ๆ อาจใช้เวลามากหน่อย แต่ผลลัพธ์ที่ออกมารับรองว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนค่ะ
.
6. ให้ลูกช่วยทำงานบ้าน
ความมั่นใจในตัวเองของลูก จะถูกกระตุ้นและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเขารู้ว่ามีคนให้ความเชื่อมั่นในตัวเขา โดยคุณพ่อคุณแม่อาจมอบหมายงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เขาทำ เมื่อลูกทำสำเร็จก็ควรชื่นชมลูกตามเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป จะช่วยให้เด็กรู้สึกมั่นใจในตัวเอง รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีมีคุณค่า รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง และอยากทำดีอีกต่อไป
.
7. ให้ลูกเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเอง
เมื่อลูกทำผิด หรือทำอะไรที่ไม่เหมาะสม คุณพ่อคุณแม่ควรพูดกับเขาด้วยเหตุผล และถามสาเหตุว่าทำไมจึงทำแบบนั้น พร้อมแนะนำให้เขารู้จักแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้เขาได้รับบทเรียนจากการกระทำในครั้งนี้ ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรตำหนิลูกด้วยถ้อยคำรุนแรง
.
8. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก
การเป็นตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนเสมอ ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะสั่งสอนลูกมากมายขนาดไหน ก็ไม่เท่ากับการที่คุณปฏิบัติให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่าง คุณพ่อคุณแม่ก็ควรเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูกด้วยนะคะ
.
คุณพ่อคุณแม่จะเห็นได้ว่าทุกคำพูด และทุกการกระทำในแต่ละวิธีเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองของลูกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ล้วนแต่เป็นแนวทางการสร้างคุณค่าในตนเองของลูกทั้งนั้น ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตด้วยตัวเอง ให้เขาได้มีโอกาสลองผิด ลองถูก โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้คำแนะนำ และให้กำลังใจอยู่เสมอ เมื่อเขาเติบโตขึ้นก็จะเป็นคนที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีความมั่นใจในตนเอง และสามารถช่วยเหลือตัวเองในสังคมได้อย่างปกติสุขนั่นเองค่ะ
.
ระบบการศึกษาของ Eye Level ให้ความสำคัญในการพัฒนาความมั่นใจ (Self-Esteem) ให้กับนักเรียนของเราทุกคน ความมั่นใจ การเห็นคุณค่าของตนเอง คือ ปรัชญาการศึกษาของ Eye Level (I am the key. ผม/หนู คือกุญแจสู่อนาคต) เราจึงใช้เวลานานในการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน ให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น (Self-Directed Learning) แทนที่จะพยายามตามบทเรียนของครูให้ทัน ขบวนการเรียนการสอนของ Eye Level มุ่งที่จะพัฒนาเด็กแต่ละคนตามความรู้ ความสามารถของเขา ตามความถนัด ความฉลาด ความรวดเร็วในการทำงานของเขา เรารู้ว่าเด็กทุกคนต่างกัน เราจึงดูแลเขาตามลักษณะของเขาแต่ละคนจริง ๆ เสริมสร้างศักยภาพของเขาให้ไปได้ถึงที่สุด และเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพสูงมาก ๆ แต่ศักยภาพนั้นมักจะถูกทำลายจากขบวนการเรียนการสอนและการเลี้ยงดูผิด ๆ

การที่จะสร้างให้เด็กบรรลุถึงศักยภาพของคนนั้น ฟังดูก็เหมือนยาก แต่ Eye Level ใช้เวลาในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม หลักสูตรที่วิจัยมาอย่างดี จะเป็นบันไดที่จะช่วยให้เด็กก้าวไปสู่อนาคตด้วยความสำเร็จ

หลักสูตรของ Eye Level ไม่เพียงแค่ให้ความรู้กับเด็กเท่านั้น แต่ยังสอนให้เขารู้จักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต สอนให้เขาเรียนทุกอย่างด้วยความเข้าใจระดับ Mastery สอนให้เขารู้จักการแก้ไขปัญหา และสอนให้เขารู้จักแยกแยะและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

เรียนกับ Eye Level อาทิตย์ละไม่เกิน 2 ชั่วโมง แต่จะได้ความรู้ที่ไปใช้กับการเรียน และไปใช้ได้ตลอดชีวิต
..

🆙นักเรียนอายุ 3 ปี – ม.3
ทดสอบวัดระดับฟรี!
คณิตศาตร์-ภาษาอังกฤษ
ติดต่อศูนย์อายเลเวล ใกล้บ้าน
โทร. 02 934 9911 – 2
หรือกรอกลงทะเบียนด้านล่าง