PROMOTION FOR CENTRAL THE 1

📣อายเลเวล สาขาแจ้งวัฒนะ ขอมอบส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้า Central The 1 ที่ได้รับข้อความ SMS จาก Eye Level (Event: The Little Campus) และนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อโปรโมชั่นพิเศษ! ดังนี้


☑️Pro: 1 สมัครเรียนวันนี้ -16 ธ.ค. 63

ฟรี!ค่าแรกเข้า 535 บาท และกระเป๋าเป้ Eye Level 1 ใบ เมื่อสมัครเรียน Math / English (ไม่จำกัดสิทธิ์ )

☑️Pro: 1 สมัครเรียนวันที่ 17-31 ธ.ค. 63

ฟรี!ค่าแรกเข้า 535 บาท เมื่อสมัครเรียน Math / English (ไม่จำกัดสิทธิ์ )


🔘เงื่อนไขการรับสิทธิ์
• ลูกค้า The1 เพียงแสดงข้อความ sms ที่ได้รับให้กับทาง Eye Level สาขาแจ้งวัฒนะ เพื่อรับสิทธิพิเศษ (1) เมื่อสมัครเรียนภายในวันนี้ -16 ธ.ค. 63 รับฟรีค่าแรกเข้า 535 บาท และได้รับกระเป๋าเป้ Eye Level จำนวน 1 ใบ และ (2) สมัครตั้งแต่วันที่ 17 -31 ธ.ค. 63 รับฟรีค่าแรกเข้า 535 บาท แต่จะไม่ได้กระเป๋าเป้ Eye Level
• สมัครและชำระค่าเรียน 1 เดือนขึ้นไป
• ใช้สิทธิ์ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2563 เท่านั้น
• ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะ Eye Level สาขาเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ เท่านั้น
• กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ก่อนรับสิทธิพิเศษดังกล่าว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Eye Level  สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ  โซนการศึกษา ชั้น 7
โทร. 083-035-0918, 02-934-9911-2