FAQ

ตอบคำถามสำหรับท่านผู้สนใจเปิดศูนย์ Eye Level

คำถาม: เปิดศูนย์ Eye Level นานไหมจึงจะคุ้มทุน?

ตอบ: เรามีวิธีการเรียนการสอนที่เป็นระบบ โดยจะฝึกอบรมให้แก่ท่านเจ้าของแฟรนไชส์เป็นอย่างดี และถ้าท่านทำตามกระบวนการทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ท่านก็จะสามารถบรรลุจุดคุ้มทุนได้ภายใน 1 – 2 ปี

คำถาม: มีเกณฑ์คัดเลือกทำเลอย่างไร?

ตอบ: ทำเลที่อยู่ใกล้ชุมชน หรือสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมพอสมควร พื้นที่เปิดศูนย์การเรียนสามารถใช้บ้าน, อาคารพาณิชย์, หรือศูนย์การค้าฯ เป็นต้น

คำถาม: ครูผู้สอนจำเป็นต้องจบวิชาชีพครูหรือไม่?

ตอบ: ผู้สอนไม่จำเป็นจะต้องจบวิชาชีพครู แต่หากมีประสบการณ์เป็นครูจะได้เปรียบ เหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนด้านการศึกษา มีใจรักและมุ่งมั่นปรารถนาที่จะพัฒนาเด็กไทยให้ประสบความสำเร็จ