ขั้นตอนการเปิดศูนย์ Eye Level

Step 1: ขั้นตอนการสมัคร (กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง)

Step 2: การให้ข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น

Step 3: สัมมนาข้อมูลรายละเอียดแฟรนไชส์

Step 4: สัมภาษณ์พูดคุย / ทดสอบความรู้พื้นฐาน

Step 5: ทำสัญญาเปิดสาขาใหม่