FAQ FOR PARENTS

คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้ปกครอง

อายเลเวล คืออะไร?

ตอบ: Eye Level คือ สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่เป็นผู้นำระดับโลก มีนักเรียนที่มั่นใจในหลักสูตรกว่า 2.5 ล้านคน ใน 20 ประเทศทั่วโลก แบรนด์อันดับ 1 ของประเทศเกาหลี 21 ปีติดต่อกัน หลักสูตรที่จะพัฒนาเด็กไทยให้เก่ง “Critical Thinking คิดวิเคราะห์”


เปิดสอนวิชาอะไรบ้าง รับเด็กอายุตั้งแต่กี่ขวบ?

ตอบ: โปรแกรมวิชาที่เปิดสอนทั้งระบบ ONLINE & OFFLINE ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมที่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 2.5 ขวบ (โปรแกรม Play Math) อายุ 4 ขวบ – 15 ปี (MATH & ENGLISH)


วิชาคณิตศาสตร์?

ตอบ: วิชาคณิตศาสตร์ของ Eye Level แบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม คือ Eye Level Math เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ฺBasic Thinking Math) และคณิตศาสตร์วิเคราะห์ (Critical Thinking Math) หลักสูตรที่แตกต่าง ทันสมัยที่สุด สอนด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่แค่ท่องจำ หลักสูตรการคิดวิเคราะห์ เน้นให้เด็กแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ได้รับการรับรองจากสมาคมครูคณิตศาสตร์สหรัฐอเมริกา มีแบบเรียนให้เลือกเรียนได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (รายละเอียดหลักสูตร คลิกอ่านเพิ่มเติม)


วิชา Play Math?

ตอบ: Eye Level Play Math เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่รับเตรียมอนุบาล อายุตั้งแต่ 2.5 ขวบ ปูพื้นฐานการเรียนรู้หลักคณิตศาสตร์พื้นฐาน และปลูกฝังให้เด็กรักวิชาคณิตศาสตร์ (รายละเอียดหลักสูตร คลิกอ่านเพิ่มเติม)


วิชาภาษาอังกฤษ?

ตอบ: Eye Level English เป็นหลักสูตรที่พัฒนาใหม่และทันสมัยที่สุด นำวิธีผสมผสานทั้งด้านการออกเสียง การพูดอย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง คำศัพท์ ความเข้าใจ และการเขียน พัฒนาศิลปะการเรียนภาษาอังกฤษ ให้เก่งขึ้นและรู้จริงอย่างลึกซึ้ง – การอ่านออกเสียง (Phonics) และการรู้จักคำ (Recognition) – ความคล่องแคล่ว (Fluency) – การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension) – การเขียน (Writing) – ทางด้านภาษา (Language) – หลักไวยากรณ์ (Grammar) – คำศัพท์ (Vocabulary) – การสะกดคำ (Spelling) รับรองจากสมาคมครูภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกาอีก (รายละเอียดหลักสูตร คลิกอ่านเพิ่มเติม)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ มาจากไหน? ใครเป็นผู้พัฒนา?

ตอบ: โปรแกรมภาษาอังกฤษระดับ Eye Level ได้รับรองมาตรฐานหลักสูตร USDOE (กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา) และ NCTE (สมาคมครูแห่งชาติด้านภาษาอังกฤษแห่งสหรัฐอเมริกา) โปรแกรมนี้ถูกสร้างขึ้นโดย Dr. Concepcion Valadez (UCLA) และครูในโรงเรียนกว่า 30 คน LAUSD (Los Angeles Unified School District) และ Professor Melanie Procter / และผู้เชียวชาญด้านฝานเขียนเป็นผู้พัฒนาแบบเรียนและแบบฝึกหัดของ Eye Level (รายละเอียดหลักสูตร คลิกอ่านเพิ่มเติม)


วิชา English-Sparks ?

ตอบ: Eye Level English-Sparks โปรแกรมที่เหมาะสำหรับเด็กไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือเด็กที่ไม่ได้มีพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนแบบธรรมชาติ จากการฝึกฟัง การสะกด และพูดออกเสียง จากคำศัพท์ และเนื้อหาสนทนาง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน แบบเรียนมีสีสัน ดึงดูดใจให้เด็กชอบและสนุกกับการเรียน (รายละเอียดหลักสูตร คลิกอ่านเพิ่มเติม)


ระบบการสอนเป็นอย่างไร ?

ตอบ: วิธีการเรียนแบบโค้ช 1:1 แบบเรียนเฉพาะบุคคล ไม่ใช่การเรียนกลุ่ม ทันสมัยแบบ Self-Directed Learning วิเคราะห์และประเมินเป็นรายบุคคล พร้อมรายงานความก้าวหน้าของการเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้งที่มาเรียน


มาเรียนได้กี่ครั้ง / ครั้งละกี่ชั่วโมง?

ตอบ: ผู้เรียนสามารถจัดตารางเวลาเรียนได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสม สามารถมาเรียนได้ตามวัน-เวลาที่ศูนย์เปิดทำการสอนค่ะ (สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง) เรียนครั้งละ 45-60 นาทีต่อครั้ง


มีค่าใช้จ่ายในการแต่ละวิชาเท่าไร?

ตอบ:

ระบบ OFFLINE เรียนที่สาขา

  • สาขาปกติ: วิชา MATH & ENGLISH ค่าเรียนคิดเป็นรายเดือน ราคา 1,800 บาท/เดือน และ วิชา PLAY MATH ราคา 2,000 บาท/เดือน
  • สาขาพรีเมียม: วิชา MATH & ENGLISH ค่าเรียนคิดเป็นรายเดือน 2400 บาทต่อ/เดือน และ วิชา PLAY MATH ราคา 2,500 บาท/เดือน

ระบบ ONLINE Eye Level ON AIR ทุกวิชาที่เปิดสอน คิดค่าเรียนเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,200 บาท/เดือน

*โดยราคาดังกล่าวรวมค่าสอนและแบบฝึกหัดแล้วค่ะ


อยากสมัครเรียนต้องทำอย่างไร?

ตอบ: ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อศูนย์ Eye Level สาขาใกล้บ้านท่านเพื่อขอทดสอบวัดระดับได้ฟรี (ทุกวิชา) แบบทดสอบมาตรฐานสากล พร้อมรับคำอธิบายจุดแข็งและจุดที่จะพัฒนาเพิ่มเติมได้อย่างละเอียด หรือท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอทดสอบวัดระดับฟรีทางออนไลน์ได้ที่ด้านล่างนี้ค่ะ