ทำไมต้องเลือกแฟรนไชส์ Eye Level


Eye Level เป็นระบบการศึกษาเสริมระดับพรีเมี่ยม หลักสูตรคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ที่มีวิธีการเรียนการสอนทันสมัย และได้ผล โดยเน้นการเรียนที่สนุก ภายใต้ระบบที่สร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียน และเห็นผลสำเร็จอย่างชัดเจน ถ้าท่านฝันที่จะมีธุรกิจให้อนาคตกับเยาวชน Eye Level คือคำตอบ

Eye Level คือใคร?

Eye Level เป็นผู้นำการศึกษาเสริมระดับโลกที่มีผู้เรียนกว่า 2.5 ล้านคน ใน 20 ประเทศทั่วโลก Eye Level มีระบบการเรียนที่รับรองได้ว่า เด็กจะสามารถเรียนรู้ทักษะคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง และมีพัฒนาการตามระดับของเด็ก โดยมุ่งที่เด็กอายุ 3-15 ปี

Eye Level มีพัฒนาการอย่างยาวนานมากว่า 40 ปี โดยมีระบบการเรียนการสอนที่ “ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง” ของการเรียนรู้ มีระบบที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้แฟรนไชส์ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ปัจจัยทั้ง 2 ประการทำให้ Eye Level เติบโตอย่างรวดเร็ว จนมีศูนย์การเรียนกว่า 1400 ศูนย์ทั่วโลก มีนักเรียนกว่า 2.5 ล้านคน ทั้งในสหรัฐอเมริกา และเอเชีย

Eye Level ช่วยให้เด็ก “เข้าใจ” บทเรียนทุกบทอย่างชัดเจน โดยมีครูทำหน้าที่เป็นโค้ช และอาศัยแบบเรียนที่ช่วยให้เด็กก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคง ตามความสามารถของเขา นี่คือ “ปรัชญา” ของ Eye Level

Eye Level มีวิธีการเรียนที่มุ่งเน้นเน้นให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง มีพลังที่จะมุ่งมั่นศึกษา มีความคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ เรามุ่งสร้าง “นักคิดวิเคราะห์ นักแก้ปัญหา และผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

ธุรกิจการศึกษาเสริมดีอย่างไร?

ธุรกิจการศึกษาเสริมเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีมูลค่ามากกว่า 3 ล้านล้านบาททั่วโลก การแข่งขันทั้งด้านธุรกิจและการศึกษา ทำให้ผู้ปกครองต้องหาสถาบันที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานของเขา

Eye Level เป็น FRANCHISE ที่กำลังมาแรงและเติบโตเร็วที่สุดในอเมริกา ขยายไปทั่วเอเชียและยุโรป เป็นแฟรนไชส์อับดับ 1 ติดต่อกันกว่า 21 ปีของประเทศเกาหลี

ทำไมต้องเลือกแฟรนไชส์ Eye Level ?

Eye Level มีหลักสูตรคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และระบบ Self-Directed Learning ที่ทันสมัย และวางแนวทางการศึกษาของเด็กอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนที่ละขั้น แบบ Small step จนเกิดความชำนาญ มีทักษะและความเข้าใจอย่างแท้จริงระดับ MASTERY

Eye Level มีแบบเรียนและสื่อการสอนกว่า 1000 รายการ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากศูนย์วิจัยของ Eye Level ในสหรัฐอเมริการ่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ได้ยังรับรองจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก

Eye Level มีการวางระบบการเรียนการสอนที่ง่ายต่อการบริหารจัดการ “ใช้ครูจำนวนน้อย สามารถรับนักเรียนได้มาก”

Eye Level มีระบบ Support แฟรนไชส์ ให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสอน การตลาด การเพิ่มยอดจำนวนนักเรียน การให้คำปรึกษากับผู้ปกครอง

Eye Level มีระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่จะเชื่อมต่อการเรียนการสอน การประเมินผลนักเรียน ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

Eye Level มีโครงการแข่งขันทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของนักเรียนทั้งด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่เกาหลีใต้ และสำนักงานใหญ่ประเทศไทย

ผู้บริหารแฟรนไชส์ Eye Level มีโอกาสได้เดินทางไปดูงาน ฝึกอบรมพัฒนาการบริหารสาขา และแลกเปลี่ยนประสบการกับเพื่อนสมาชิก Eye Level จากทั่วโลก ณ สำนักงานใหญ่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

อบอุ่นด้วยมิตรภาพ..มั่นใจกับการเป็นมิตรร่วมธุรกิจ
เราขอเชิญชวนผู้สนใจระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาลองฟังแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกันการศึกษา
ที่รับรองว่าก้าวหน้า และได้ผล