WHO WE ARE


เราให้ความสำคัญกับศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กทุกคน

นี่คือเรื่องราวของครูผู้ย่อตัวลง ชายผู้หนึ่งกำลังชื่นชมงานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนี่ยนในกรุงวอชิงตันดีซี ขณะที่เขาชื่นชมภาพวาดแต่ละชิ้น เขาจะย่อเข่าลง และเงยหน้าขึ้นมองภาพศิลปะนั้น ผู้อื่นที่มาเยี่ยมชมงานจึงเกิดความสงสัย และถามชายผู้นั้นว่าทำไมเขาจึงต้องย่อเข่าลงเพื่อมองดูภาพวาดเหล่านั้น เขาตอบว่

“ผมเป็นครูสอนนักเรียนชั้นประถมครับ และพรุ่งนี้ผมจะพานักเรียนของผมมาที่นี่ ผมจึงอยากรู้ว่านักเรียนของผมจะชื่นชมภาพวาดเหล่านี้อย่างไรบ้าง เมื่อมองจากระดับสายตาของพวกเขา”

Eye Level ใช้หลักการทางการศึกษา ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนเอง เมื่อคุณครูเข้าใจความต้องการด้านการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน การสอนก็จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด


WITH EYE LEVEL


Eye Level หลักสูตรทันสมัยเรียนรู้เป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ

ก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เด็กจะได้รับการทดสอบการวัดระดับ เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของโปรแกรมและแผนการเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน ในระดับที่เขาถนัดเพื่อสร้างแรงจูงใจและมีความสุขกับการเรียน

เมื่อผู้ปกครองลงทะเบียนสมัครเรียน บุตรของท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและให้คำแนะนำที่ดีที่สุดเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน

Small step to success
เนื้อหาแบบเรียน และทักษะทั้งหมดในหลักสูตรอายเลเวลนั้นสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ความชำนาญในทักษะพื้นฐานคือสิ่งจำเป็นก่อนที่จะก้าวหน้าไปพัฒนาทักษะที่ซับซ้อนมากขึ้น และเมื่อได้เรียนโจทย์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น จะส่งผลต่อการปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำและความเร็วของนักเรียนมากขึ้น


LEARNING CENTER